LUOWEI

THE 2ND “CAFAM FUTURE” EXHIBITION

THE 2ND “CAFAM FUTURE” EXHIBITION - OBSERVER-CREATOR · THE REALITY REPRESENTATION OF CHINESE YOUNG ART (group)

THE 2ND “CAFAM FUTURE” EXHIBITION - OBSERVER-CREATOR · THE REALITY REPRESENTATION OF CHINESE YOUNG ART (group) @ARTLINKART, exhibition poster

Date
... closed
Jan 15, 2015 - Mar 1, 2015
Venue(s)798 Art Factory (Beijing, China)
CAFA Art Museum (Beijing, China)
Curator(s)Cai Meng, Jean De Loisy, Li Zhenhua, Sheng Wei, Wang Chunchen, Xu Bing


© WWW.LUOWEI.NAME